Mistä on kyse

Matkahuollon järjestämä kilpailu, jossa voi voittaa pääsyliput kahdelle (2) hengelle Helsingin Hartwall Arenalla lauantaina 11.11. pelattavaan Suomi-Ruotsi-otteluun.

Arvonnan säännöt

16.10.2017


1. Järjestäjä

Oy Matkahuolto Ab, Lauttasaarentie 8, PL 111, 00201 Helsinki (jäljempänä järjestäjä).

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppanin henkilöstö.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 19.10. – 2.11.2017. Kilpailun päättymisen jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Kaikki kilpailuaikana 19.10.–2.11.2017 Matkahuollon kilpailusivuilla ja Facebook-sivuilla kilpailuun vastanneet ja yhteystietolomakkeen täyttäneet osallistuvat palkintojen arvontaan.

5. Palkinnot ja niiden arvonta

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kilpailuaikana pääsylippuja kahdelle (2) hengelle lauantaina 11.11. pelattavaan Suomi-Ruotsi-otteluun.

6. Palkinnon luovutus/julkisuus

Voittajille ilmoitetaan voitosta sähköpostilla voittajan antamaan osoitteeseen. Lisäksi voittajien nimet ilmoitetaan kampanjasivustolla ja ne voidaan julkaista myös muissa Matkahuollon sähköisissä kanavissa: verkkosivuilla, blogissa ja sosiaalisen median kanavissa.

Palkinto lähetetään Matkahuollon Lähi-pakettina voittajan ilmoittaman osoitteen mukaiseen pakettipisteeseen. Vastaanottaja saa tekstiviestin, kun lähetys on noudettavissa, minkä vuoksi osallistujan kännykkänumero pyydetään siinä vaiheessa, kun hänelle ilmoitetaan voitosta.

Osallistuja vastaa itse antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja palkintolähetyksen noutamisesta. Jos voittoilmoitusta tai palkintolähetystä ei voida toimittaa tai se palautuu puutteellisten tai virheellisten osoite- tai puhelinnumerotietojen vuoksi tai palkintolähetystä ei noudeta määräajassa, ei järjestäjä ole velvollinen korvaamaan voittajalle.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Arpajaisvero/Vaihto

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun palveluun tai tuotteeseen.

9. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin.Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus 0111393-9 Lauttasaarentie 8. 00200 Helsinki Puh. 020 710 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Oy Matkahuolto Ab Petra Rusi Lauttasaarentie 8, 00200 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Matkahuollon Karjala-turnaus 2017 -kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mainoskampanjan arvonnan suorittaminen ja voittajien kontaktoiminen.

5. Henkilötietojen tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite sekä postinumero- ja postitoimipaikka.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Oy Matkahuolto Ab voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Järjestäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.